Champignonrahmschnitzel

Champignonrahmschnitzel

14,50€

pan. Schweineschnitzel an einer Champignonrahmsauce, dazu Pommes frites