Champignonrahmschnitzel

Champignonrahmschnitzel

17,50€

pan. Schweineschnitzel an einer Champignonrahmsauce, dazu Pommes frites